Livets gang i børnehaveklasserne på Hedelyskolen.

 

På Hedelyskolen er der 3 børnehaveklasser, der har lokaler omkring samme fælles rum. Alle børnehaveklasser har deres eget klasselokale. Klasselokalerne er lige ved siden af SFO`ens lokaler. Vores pædagogiske mål er, at gøre de nye børnehaveklassebørn fortrolige med skolen, dens regler og normer. Eleverne skal opleve en glæde ved at komme i skole, tilegne sig ny viden og opleve et fællesskab med klassens øvrige elever.
 
Personalet der arbejder i børnehaveklassen og SFOén har inden skolestart haft et tæt samarbejde med de børnehaver hvor børnene kommer fra. Vi danner børnehaveklasserne ud fra nedenstående kriterier. Disse kriterier har vi lavet i samarbejde med skolebestyrelsen og skolens ledelse.
 

Børnehaveklasserne deler ikke lokaler med SFOèn. Dermed menes, at eleverne skifter miljø efter skoletid. De går indendørs over til en stor og rummelig SFO. Børnene starter 1. maj i SFOèn. Det gør, at de inden skolestart i august bliver fortrolige med SFO´en og dens pædagoger. 
Vi afholder ”et åbent hus arrangement” i april sammen med SFOèn. Der møder børnene deres nye klassekammerater, børnehaveklassens lærere og SFOèns pædagoger. Der har I som forældre mulighed for at stille spørgsmål.
   
Derudover vil børnene inden skolestart i august møde deres nye børnehaveklasselærere i SFOén. Vi har en formiddag i juni måned, hvor eleverne kommer på besøg i deres nye klasse.
 
Hverdagen i børnehaveklassen starter med kalender, hvor vi også snakker om årstider og traditioner. Vi synger sange og snakker om fx weekendoplevelser o. lign.
Til dansk i børnehaveklasserne anvender vi på Hedelyskolen et læsesystem, der hedder Logisk begynder læsning. LBL.  Dvs.der arbejdes meget med lydene på bogstaverne.
I matematik arbejder vi med bogen, Trix som giver eleverne kendskab til tal, figurer og former.
Derudover har vi fag som gymnastik, billedkunst, tværdag og naturfaglige emner.
På skolen er der mulighed for IT undervisning, hvor vi introducerer eleverne for IT med henblik på junior pc kørekort. (JPCK)
 
De tre børnehaveklasser arbejder på tværs af årgangen, hvor der en gang om ugen er fælles morgensang og en gang om måned fælles gymnastik. Vi har fælles fordybelsesdage, hvor vi har leg, bevægelse og sund kost som tema. Vi holder julefrokost, påskefrokost og grillhygge på tværs. Vi synes, det er med til at skabe et godt miljø på tværs af klasserne og dermed skolen.
 
Vi har forældresamtaler (skole/ hjem samtaler) to gange i løbet af året. I efteråret er det uden eleven og i foråret deltager eleven. Vi vægter skole/ hjem samarbejdet højt, og ønsker en god dialog fra starten for at give eleven den bedst mulige skolegang.
Det første forældremøde afholdes kort efter skolestart, hvor det er vigtigt at alle deltager.

 

Princip for dannelse af børnehaveklasser.

Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdesaftale mellem daginstitutioner og Hedelyskolen, hvori institutionerne bl.a indhenter tilladelse fra forældre til videregivelse af oplysninger/udtalelser om det enkelte barn.

Det tilstræbes at klassedannelsen sker på baggrund af: (uprioriteret rækkefølge)

- børnehavepædagogernes rådgivning

- hensynstagen til børn med specielle behov/vanskeligheder

- en ligelig fordeling af drenge og piger

- jævn fordeling af antal elever i klassen

- forældre/barns ønske vedr. særlige kammeratrelationer

- geografiske hensyn

 :-)

Vedtaget af Skolebestyrelsen d.28.10.2006